មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

1-រូបថតមន្ទីរ/អង្គភាព ឡូហ្គូ (Logo) ជូនភ្ជាប់ក្នុង attached file

 1. សាវតាមន្ទីរ
  មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្ត ជាអង្គភាពថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ មានបេសកកម្មដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងធ្វើសកម្មភាពវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលខេត្តរបស់ខ្លួន ។
  3.ទស្សនវិស័យ ឬ ចក្ខុវិស័យ (Vision)
  វិស័យកសិកម្មនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ធានាសមធម៌ ធានា​សន្តិសុខស្បៀង និងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទ។ ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការធ្វើ​ទំនើប​កម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាតាមអភិក្រម និងក្នុងវិសាលភាពនិងល្បឿនថ្មី ដើម្បីប្រែក្លាយ​វិស័យ​នេះពី​ដំណាក់ កាលនៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបវិបុលកម្ម (បើកទូលាយ) ពោលគឺពឹងផ្អែកជា​សំខាន់​លើ​ធនធាន​មានស្រាប់ (ធនធានដីនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀត) និងពឹងផ្អែកលើការ​ប្រើប្រាស់​ធាតុចូល​កសិកម្មតាមបែបប្រពៃណី ឈានទៅរកដំណាក់កាលថ្មី ដែលផ្តោតលើផលិតកម្ម​តាម​បែប​ប្រពល​វប្បកម្ម (ស៊ីជម្រៅ) ពោលគឺពឹង ផ្អែកជាសំខាន់លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ការ​ស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍយន្តូបនីយកម្ម ព្រមទាំងការបង្កើនសមត្ថភាពស្រោចស្រព ដើម្បី​លើក​កម្ពស់ផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្មមុខដំណាំ និងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀត រួមទាំង​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វនិងវារីវប្បកម្មផង ដោយគិតគូរផងដែរអំពីភាព ចាំបាច់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដីធ្លី​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និងការធានាចីរភាព បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ។ ទន្ទឹមនេះ ការបន្ត​ជំរុញ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម នឹងជួយបង្កើន ​តម្លៃបន្ថែមនៃ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម ក៏ដូចជាជួយបង្កើនចំណូលជូនកសិករ។ ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គឺដើម្បី៖ «រួមចំណែក​ក្នុង ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ធានាបាននូវភាពមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់​ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​គ្រប់រូប តាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា តាមអភិក្រម និង​ក្នុង​វិសាលភាព និង ល្បឿនថ្មី សំដៅជំរុញការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម និងការនាំចេញផលិតផល​កសិកម្ម រួមនឹង​ការ​គ្រប់​គ្រង និងអភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិប្រកប​​ដោយនិរន្ដរភាព»
  4.គោលដៅ
  គោលបំណងកម្មវិធីទី១៖ “ជំរុញកំណើនផលិតកម្មគ្រប់មុខដំណាំក្នុងរង្វង់១០%ក្នុងមួយឆ្នាំ តាមរយៈ​ការបង្កើនការស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម សំដៅបង្កើនទិន្នផលដំណាំ លើកកម្ពស់​គុណភាព​ផលិតផល ពង្រឹងសមត្ថភាពសហគមន៍កសិកម្ម ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​តាម​កិច្ចសន្យា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ដីប្រកបដោយនិរន្តរភាព”។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​និងនេសាទ ​នឹង​ផ្តោត​សកម្មភាពជាអាទិភាព​លើ៖
  ការបន្តបង្កើនផលិតភាពស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀត តាមរយៈការពង្រឹង ការពង្រីក និងការធានា ចីរភាពនៃប្រព័ន្ធសេវាបច្ចេកទេស និងព័ត៌មានទីផ្សារកសិកម្ម ដោយជំរុញសេវាទាំងនោះ ឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទៅដល់មូលដ្ឋាន ហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងដៃគូដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីបង្កើន ផលិតភាព និងបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការផលិតនិងប្រើប្រាស់ពូជដែល មានគុណភាព និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទីផ្សារ ការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រមូល និងទុកដាក់ កសិផល ការរៀបចំនិងកែសម្រួលក្របខណ្ឌគតិយុត្ត សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ការផលិតពូជ ការនាំចូលធាតុចូលកសិកម្ម ប្រព័ន្ធកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា ការគ្រប់គ្រងដី​កសិកម្ម និងការ អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ផ្នែកផលិតកម្មដំណាំកសិកម្ម។ ដើម្បី​បំពេញសេចក្តីត្រូវការ របស់កសិករ ការផ្តល់សេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មរបស់ផ្នែក​ឯកជន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនថែមទៀត។
 • ការបន្តជំរុញពិពិធកម្ម តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ការផ្សព្វផ្សាយ មុខដំណាំថ្មីៗ ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការដាំដុះនិងការនាំចេញ ការពង្រឹងបរិស្ថាន​អនុគ្រោះ សម្រាប់ទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជន ពិសេសក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការផលិត ការចែកចាយ និងការកែច្នៃកសិផល ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយដៃគូពាក់​ព័ន្ធទាំងអស់ ក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដល់កសិករ ពិសេស​ការអនុវត្តផលិតកម្មល្អប្រសើរ (Good Agricultural Practices-GAP) និងការ​ជំរុញ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្ម។
 • ការបន្តលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជូបនីយកម្ម តាមរយៈការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ និងគោលនយោបាយ ព្រមទាំងការពង្រឹងយន្តការស្ថាប័ន ដើម្បីជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងការនាំចេញកសិផល រួមមានការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នូវច្បាប់ស្តីពីសហគមន៍កសិកម្ម ការលើកកម្ពស់ សមត្ថភាពកែច្នៃ ការកែលម្អថែមទៀតនូវកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម រួមបញ្ចូលនូវយន្តការ «ច្រកចេញចូលតែមួយ» ការលើកស្ទួយគុណភាពកសិផល​ឲ្យស្រប​តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានតាមថ្លៃសមស្រប ការលើកស្ទួយភាពជាដៃគូរវាង សហគមន៍កសិករនិងពាណិជ្ជករ ក៏ដូចជារវាង​កសិ​-ឧស្សា​ហកម្ម​ខ្នាតធំ និងកសិកម្មលក្ខណៈ គ្រួសារ តាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធ “ផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា (Contract Farming System)”។ ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យ​ឯកជននឹងត្រូវបានជំរុញ ក្នុងគោលដៅបង្កើនផលិតភាព កសិកម្មផងដែរ។
 • អនុវត្តវិធានការជាយុទ្ធសាស្រ្តនិងផែនការសកម្មភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃ​ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លើវិស័យកសិកម្មនិងកសិ-ឧស្សាហកម្ម ដែលរួមមាន៖ ការ​ជំរុញការធ្វើប្រពលវប្បកម្ម និងពិពិធកម្មដំណាំសមស្រប ការពង្រឹង​សមត្ថភាព​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសថ្មីៗ ការ​ជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម ដោយបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិច ការពង្រឹង​សមត្ថភាពស្ថាប័នជំនាញ ក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ការ​អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងការឆ្លើយតបចំពោះយេនឌ័រនិងកុមារ។
 • ជំរុញការដាំដុះដំណាំកៅស៊ូតាមគ្រប់រូបភាព ទាំងការពង្រីកចម្ការកៅស៊ូមានស្រាប់ ចម្ការ​កៅស៊ូវិនិយោគឯកជន ពិសេសបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះកៅស៊ូគ្រួសារ។ ជំរុញនិងបង្កើនការធ្វើ សហប្រតិបត្ដិការ និងចូលរួមជាមួយបណ្ដាវិទ្យាស្ថាន និង​អង្គការកៅស៊ូអន្ដរជាតិនានា ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យា និងចំណេះដឹង​ទូទៅ​លើការងារស្រាវជ្រាវ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍កៅស៊ូ និងខិតខំកៀរគររកប្រភពទុន​ពី​ស្ថាប័នភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុ ​និងដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍នានា ដើម្បី​ជំរុញការដាំដុះកៅស៊ូ​ជាលក្ខណៈ​គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេស។
 • អនុវត្តវិធានការជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃ​ការប្រែប្រួលអាកាស​ធាតុលើវិស័យកៅស៊ូ ដោយត្រូវផ្តោត​ជាសំខាន់ លើការ​ជំរុញការ​ប្រើប្រាស់​ក្លូន​កៅស៊ូ​ដែលអាចបន្ស៊ាំបានទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការបង្កើតក្លូនកៅស៊ូថ្មី ការជំរុញ​ការ​សិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើដំណាំកៅស៊ូ ការកសាង​សមត្ថភាពមន្ដ្រីជំនាញ ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើដំណាំកៅស៊ូ ការ​បង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដំណាំកៅស៊ូ ជំរុញការអនុវត្ដកសិកម្មល្អប្រសើរ (GAP) និង​ការ​បង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធាតុចូល ក្នុងផលិតកម្មកែច្នៃជ័រនិងឈើកៅស៊ូ។
 • ជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគផ្នែកកសិកម្មពិតប្រាកដ លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ដីប្រកប​ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ក្នុងគោលដៅពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ប្រកប​ដោយចីរភាព និង​បន្ត​ត្រួតពិនិត្យការ​អនុវត្តកិច្ចសន្យាវិនិយោគ និងឈានដល់ការស្នើឲ្យដកហូត​មក​វិញនូវដី​សម្បទាន​​សេដ្ឋកិច្ច​របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបំពាននីតិវិធីនិងលក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចសន្យា។
  កម្មវិធីទី-២៖ ជំរុញផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វ
  រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ មានគោលដៅជំរុញលើកកម្ពស់ចលនាចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម ឲ្យកាន់តែទូលាយថែមទៀត តាមរយៈការបង្កើតក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ ដោយផ្អែកលើគោល ការណ៍ខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ដើម្បីដោះស្រាយជាកញ្ចប់នូវបញ្ហាជាឧបសគ្គ ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះ ដោយគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ និងកិច្ចដំណើរការទីផ្សារ ពិសេសអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ។

គោលបំណងកម្មវិធីទី-២៖ “ជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងអត្រាកំណើន៣ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយ​ផ្អែក​លើប្រសិទ្ធ ភាពនៃការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនិងផ្សព្វផ្សាយ បង្កើនសមត្ថភាពបង្ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ឆ្លង​សត្វ និងជំងឺសូណូស៊ីស ធានាការផ្គត់ផ្គង់សត្វ សាច់សត្វ ប្រកបដោយអនាម័យ សុវត្ថិភាព និង​បង្កើនសក្តានុភាពនៃការនាំចេញ”។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និងនេសាទ​ នឹង​ផ្តោត​សកម្ម​ភាព​ជាអាទិភាព​លើ៖
អនុវត្តវិធានការជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងផែនការសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ លើវិស័យផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វ ដោយត្រូវ​ផ្តោតលើការសម្របសម្រួលផលិតកម្មសត្វ ការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការផ្សព្វផ្សាយ ការធ្វើអន្តរាគមន៍និងការជួយ សង្គ្រោះ ការ​គ្រប់គ្រងកាកសំណល់សត្វ និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋាននានា

 • ការជំរុញអនុម័តនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វ ដើម្បីជា​មូល​ដ្ឋាន សម្រាប់​រៀបចំស្ថាប័ន និងគ្រប់គ្រងវិស័យនេះ ក្នុងគោលដៅពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ស្តង់ដារ​អនាម័យលើផលិតផលពីសត្វ ការពង្រឹងនិងជំរុញអនុវត្តវិធានការអនាម័យ​សត្វភូតគាម អនាម័យ ដើម្បីបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺសត្វ ក៏ដូចជាដើម្បី ការពារសុខភាពសាធារណៈ
 • ការជំរុញលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគលើការផលិតចំណីសត្វ ក្នុងទ្រង់ទ្រាយមធ្យម​និងធំ ដើម្បី គាំទ្រដល់ចលនាចិញ្ចឹមសត្វ រួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធ​ផ្តល់​សេវាបច្ចេកទេស ពូជ ឥណទាន និងការរកទីផ្សារជូនកសិករ ការលើកទឹកចិត្ត​ការវិនិយោគឯកជនក្នុងការកែច្នៃ ផលិតផលសត្វ ការ​បង្កើត​សត្តឃាតដ្ឋានទំនើប ព្រមទាំងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្មលើ បសុសត្វ និងផលិតផល​មានដើម​កំណើត​ពី​សត្វ។
  កម្មវិធីទី-៣៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
  រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកំណែទម្រង់ជលផល ក្នុងគោល ដៅលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ធានាសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ និងថែ​រក្សាធនធានមច្ឆជាតិឲ្យគង់វង្ស តាមរយៈការរៀបចំសហគមន៍នេសាទ អភិរក្សព្រៃលិចទឹក ប្រយុទ្ធ​នឹងការនេសាទខុសច្បាប់ និងអភិវឌ្ឍន៍វារីវប្បកម្ម ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយ​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ និង​កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ កំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅវិស័យជលផល រាជរដ្ឋាភិបាលបានលុបឡូត៍នេសាទទាំងអស់ ដោយ បានផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារ ទន្ទឹមនឹងការពង្រឹង​និង​ពង្រីក​សហគមន៍​នេសាទ និងកន្លែងអភិរក្សធនធានជលផល ព្រមទាំងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវវិធានការ​ការពារ​ព្រៃ​លិចទឹក ជាពិសេស​ព្រៃលិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប ដែលជាជម្រកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅ​ និងជាកន្លែង​បន្ត​ពូជ​របស់មច្ឆជាតិ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់​កាលទី៣ និងផែនការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ២០១៤-២០១៨ មន្ទីរ​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានដាក់ចេញនូវ​ចំណុចដៅ​២​សំខាន់ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
 • ជំរុញបន្តរៀបចំនិងដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយ សម្រាប់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ក្នុងការកំណត់បញ្ហាប្រឈមជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ​ចំពោះ​វិស័យជលផលកម្ពុជា រួមមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ការសាងសង់​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី និងភាពរេចរិលនៃបរិស្ថាន
 • ធានានូវការទទួលទានផលត្រីរបស់ប្រជាជនតាមកម្រិត ៥២,៤ គ.ក្រ សម្រាប់មនុស្ស ម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។

គោលបំណងកម្មវិធីទី៣៖ “បង្កើនការការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផល តាមរយៈការ​ពង្រឹង​ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជលផល លុបបំបាត់បទល្មើសនេសាទគ្រប់រូបភាព ពង្រឹងសមត្ថភាព​គ្រប់គ្រង​១០០សហគមន៍នេសាទជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងជំរុញការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មក្នុងរង្វង់១៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវនិរន្តរភាពធនធានជលផល ព្រមទាំងកែលម្អគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផល ផលិតផលជលផល សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក​និងនំាចេញ”។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​និងនេសាទ​ នឹង​ផ្តោត​សកម្មភាព​ជា​អាទិភាព​លើ៖

 • ការបន្តជំរុញអនុវត្តក្របខណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្រ្តវិស័យជលផល២០១០-២០១៩​សំដៅបង្កើនផលិតផលត្រី ដើម្បីធានាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជន ​និងទីផ្សារ​នាំ​ចេញ ដោយផ្តោតជាសំខាន់លើសសរស្តម្ភបីគឺ៖ (១)គ្រប់គ្រងប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​នូវការធ្វើនេសាទទឹកសាបនិងសមុទ្រ (២)ជំរុញនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មទឹកសាប និង​ទឹកប្រៃ (៣)កែលម្អគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផល ផលិតផលជលផល ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងនំាចេញ។
 • ការបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានជលផលប្រកបដោយចីរភាពស្របតាម «ក្របខណ្ឌផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យជលផលឆ្នាំ២០១០-២០១៩» និង «សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍ស្តីពីគោលនយោបាយវិស័យជលផលជាតិ» ពិសេសតាមរយៈ​ ការប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសនេសាទគ្រប់ប្រភេទ ជាអាទិ៍ ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង​ឧបករណ៍​នេសាទ ការលុបបំបាត់ការនេសាទហួសកម្រិត ការពង្រឹងសមត្ថភាព​សហគមន៍​នេសាទ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់ និងអភិរក្សធនធានជលផល ការ​ការពារ​ជីវចម្រុះនិងជម្រកវារីសត្វ ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកសាបនិងសមុទ្រ ដោយ​កាត់បន្ថយសារជាតិពុលជាអតិបរមា ការថែទាំនិងជំរុញការដាំព្រៃលិចទឹក​ និងព្រៃ​កោងកាង ការកំណត់ព្រំប្រទល់ព្រៃលិចទឹក និងតំបន់អភិរក្សជលផល ព្រមទាំង​ការ​កសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ​និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ។
 • ការបង្កើនវារីវប្បកម្ម គឺជាភាពចាំបាច់ ដើម្បីការពារធនធានមច្ឆជាតិ ដែលនឹងត្រូវ ផ្ដល់នូវការគាំទ្រដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី រួមទាំងបច្ចេកទេស ពូជត្រី ឥណទាន និង​ទីផ្សារ។ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្ដច្បាប់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បន្ដ​នូវ​យន្ដការដែល​មាន​ស្រាប់ គឺជាអាទិភាពក្នុងការការពារធនធាន​ជលផល។
  កម្មវិធីទី-៤៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព
    គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានផ្តោតលើការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្ស​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ ដើម្បីធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងលើកកម្ពស់ជីវភាព​រស់នៅ​របស់ប្រជាជន​នៅ​តំបន់​ជនបទ តាមរយៈការជំរុញអនុវត្ត «កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ» ការត្រួតពិនិត្យ​តាមដាន​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ព្រៃឈើ ការពង្រឹងការអនុវត្ត «ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ» និងការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​ម៉ឺងម៉ាត់​ចំពោះបទល្មើស​ព្រៃឈើ ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងព្រៃការពារ ការអនុវត្តស៊ីជម្រៅ​នូវ​កំណែទម្រង់​ក្នុង​វិស័យ​ព្រៃឈើ។ ក្នុងនីតិកាលទី៥នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀត នូវការគ្រប់គ្រង​ធនធាន ​ធម្មជាតិសំដៅរក្សា «តុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរក្ស» ពិសេសលើកកម្ពស់​វិភាគ​ទាន​នៃធន​ធានធម្មជាតិ ចំពោះការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម តាមរយៈ (១)ការធានាគម្របបៃតង ការ​អភិរក្សព្រៃ​ឈើនិងសត្វព្រៃ (២)ការធានាចីរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដើម្បីធានាគុណភាពដី និង​ចីរភាព​នៃ​ប្រភព​ទឹក ដោយផ្តោតទៅលើការការពារជីវចម្រុះ តំបន់ដីសើម និងតំបន់ឆ្នេរ។

គោលបំណងកម្មវិធីទី៤៖ “បង្កើនការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈ​ ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ ជំរុញការដាំឈើឡើងវិញ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោល បំណងនេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​ និងនេសាទ​ នឹង​ផ្តោត​សកម្មភាពជាអាទិភាព​លើ៖

 • ការបន្តគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃ ប្រកបដោយចីរភាព និងសមធម៌ ស្របតាម «កម្មវិធីព្រៃឈើជាតិ» ពិសេសតាមរយៈការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និង​អភិបាលកិច្ច ការ​កំណត់ព្រំប្រទល់ ចំណាត់ថ្នាក់និងការចុះបញ្ជីដែនព្រៃឈើ ការ​គ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់​ឲ្យ​មានប្រសិទ្ធភាពនូវព្រៃឈើរដ្ឋនិងឯកជន។
 • ការអនុវត្តវិធានការលើកកម្ពស់ជីវភាព និងការ​ចូលរួមរបស់សហគមន៍​ដែលរស់នៅ​អាស្រ័យ​ព្រៃឈើ ការលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព​គ្រប់គ្រងនិង​អភិរក្ស ការកាត់​បន្ថយ​នូវ​ការបាត់បង់​និង​រេចរិលព្រៃឈើ។
 • ការបង្កើនការដាំនិងស្តារព្រៃឈើ​ឡើងវិញ ការពង្រឹងកិច្ចអភិរក្សសត្វព្រៃ និង​ជម្រក​សត្វព្រៃ ការកសាងសមត្ថភាពស្ថាប័ន និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ការជំរុញ​ការងារស្រាវជ្រាវ​និង​ផ្សព្វផ្សាយក្នុងវិស័យព្រៃឈើ។
 • ការបន្តជំរុញអនុវត្តវិធានការនានា ដើម្បីរក្សាចីរភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សំដៅធានា​គុណភាពដីនិងទឹក រួមទាំងទឹកក្រោមដីផង សម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យកសិកម្ម និង​ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន តាមរយៈការជំរុញការរៀបចំ និងអនុវត្ត​គោលនយោ​បាយនិងបទដ្ឋានគតិយុត្ត ព្រមទាំងផែនការសកម្មភាព និងកម្មវីធីនានាឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ដូចជា ជម្រកសត្វព្រៃ តំបន់ ព្រៃការពារ តំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ។
  កម្មវិធីទី-៥៖  “ពង្រឹងស្ថាប័ន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន មនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម”
              ដើម្បីរួមចំណែកជំរុញវិស័យកសិកម្ម ការពង្រឹងស្ថាប័ន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស គឺជាចំណុចអាទិភាពមួយដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត។

គោលបំណងកម្មវិធីទី-៥៖ “បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន ការផ្តល់សេវាគាំទ្រ និង​ពង្រឹង​សមត្ថភាពផ្នែកអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយ​និរន្តរភាព”។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនេះ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នឹងត្រូវ​ផ្តោត​សកម្មភាពជាអាទិភាព​លើ៖

 • ការពង្រឹងស្ថាប័ន៖ ជំរុញការគ្រប់គ្រងការិយាល័យជំនាញក្រោមឱវាទមន្ទីរកសិកម្ម ឲ្យមាន​សមត្ថភាព គ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម​ប្រកបដោយចីរភាព
 • ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ៖ បង្កើនសមត្ថភាពកសាង និងអនុវត្ត​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ ពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិងទីផ្សារកសិកម្ម ការគ្រប់គ្រង​គម្រោង​វិនិយោគ សាធារណៈនិង ឯកជន ​ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាព ភាព​ស័ក្តិសិទ្ធ​ក្នុងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធី ពេញលេញ កិច្ចសហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការអន្តរជាតិ និងសេវាគាំទ្រ ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។
 • ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម៖ បង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេស និង​ជំនាញកសិកម្មពាក់ព័ន្ធនានា ស្រាវជ្រាវបន្ថែមនូវបច្ចេកវិទ្យានិងរបកគំហើញថ្មីៗ សំដៅ ពង្រឹងនិងពង្រីកធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតប​តាម​តម្រូវ​ការទីផ្សារ ការងារ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម។
 1. 5.ទិសដៅគោលនយោបាយ (Policy Goal)
  1 ទិសដៅគោលនយោបាយរួម (Overall Policy Goal)
  «ជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្មឲ្យបានក្នុងរង្វង់៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ តាមរយៈ​ការលើក​កម្ពស់​ផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្ម និងការ​លើក​កម្ពស់​ការ​ចិញ្ចឹម​សត្វ​និង​វារីវប្បកម្ម ដោយយក ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការការពារ និងគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងជលផល​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព»
     ដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនវិស័យ និងទិសដៅគោលនយោបាយរួមនេះ សកម្មភាពគាំទ្រ​ជាច្រើន នឹងត្រូវបានផ្ដល់ រួមជាមួយនូវធាតុ​ចូល​​សំខាន់ៗ សំដៅជំរុញដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច ដូចជាការផ្ដល់ នូវសេវាកម្មមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយ​ធានា​បានការ​ផ្គត់ផ្គង់​ស្បៀងអាហារ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ជាពិសេសបង្កើនផលិតផលកសិកម្ម​ និង​តម្លៃបន្ថែមដោយ​ផ្អែកលើនិរន្ដរភាព និងប្រសិទ្ធ​ភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃការចំណាយលើ វិស័យកសិកម្ម។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា និងមិនមានគ្រោះ​ធម្មជាតិកើត​ឡើង កំណើននៃផ្នែកកសិកម្មនឹង ត្រូវរក្សាក្នុងរង្វង់ពី ៣ទៅ៥%ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។ ដីកសិកម្មជាធនធានធម្មជាតិសំខាន់ ដែលទាមទារការប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមស្រប ធានារក្សា បាន​នូវគុណភាពពីធម្មជាតិនិងកែលម្អគុណភាព ដើម្បីគោលដៅការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មមួយ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព។ ក្នុងន័យនេះការជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់ដី ទៅតាម​ប្រភេទដំណាំ​មាន​សក្តានុពលអំណោយផលដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម គឺជាការចាំបាច់និងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់​អនុវត្តឲ្យ​មានប្រសិទ្ធ ភាព ពិសេសជំរុញការកសាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដី​កសិកម្ម​ ដើម្បីមាន​នីតិវិធីគ្រប់គ្រងការពារ ដីដែលមានគុណភាពសម្រាប់ផលិតកម្ម និងមានវិធានបច្ចេកទេសថែរក្សា និង​កែលម្អឡើងវិញ។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បាននិងកំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្ម និងផលិតកម្ម​ស្បៀងអាហារ។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាព ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់នៃការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ត្រូវបានរៀបចំនិងបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នេះ មានចក្ខុវិស័យធ្វើឱ្យវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា នៅតែបន្តកែលម្អជីវភាពរស់នៅ ធានាសន្តិសុខ ​និង​សុវត្ថិភាពស្បៀង កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងនិរន្តរភាពបរិស្ថាន តាមរយៈការ​អនុវត្ត​កសិកម្ម​វៃឆ្លាត​ជា​មួយអាកាសធាតុ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ​និង​កាន់​តែ​បៃតង ជាពិសេស សំដៅជួយដល់សហគមន៍ជនបទ និងក្រុមជនងាយរងគ្រោះ។ ដើម្បីសម្រេចនូវចក្ខុវិស័យនេះ បេសកកម្មក្នុងការចូលរួមចំណែកបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយ​ផល​ប៉ះ​ពាល់ ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ត្រូវបានកំណត់ និងបានផ្តោតលើការ​ផ្ដល់​សេវាកម្មមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ ដែលនាំដល់ការបង្កើនសមត្ថភាពបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយ​ការ​ប្រែ​ប្រួលអាកាសធាតុ ដោយផ្អែកលើវិធានការ​សមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ព្រៃឈើ ជីវចម្រុះ និងជលផលប្រកបដោយចីរភាព។ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងសំខាន់គឺ ចូលរួមចំណែកជួយកាត់បន្ថយ ផលប៉ះ​ពាល់និងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទាំងឡាយលើវិស័យកសិកម្ម ផលិតកម្មសត្វ ព្រៃឈើ និងជលផល ដែល​បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សំដៅស្តារនូវការខូចខាត និងការបាត់បង់​ផល​ប្រយោជន៍​នានា តាមរយៈការបង្កើនវិធានការបន្ស៊ាំ និងវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុនិងការឡើងកម្តៅនៃភពផែនដី។ គោលដៅចំនួន៥ ត្រូវបានកំណត់គឺ៖ (ទី១) បង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័ន ​និងធនធានមនុស្សលើ​ការ​អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៃពូជដំណាំ កៅស៊ូ ផលិតកម្មសត្វ ព្រៃឈើ និងធនធានជលផល ដែល​មាន​លទ្ធភាពបន្ស៊ាំទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ទី២) បង្កើនសមត្ថភាពដល់កសិករងាយ​រង​គ្រោះលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗក្នុងផលិតកម្មដំណាំនិងសត្វ ដែលអាចបន្ស៊ាំបាន​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ទី៣) បង្កើនការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់​ពីការបាត់បង់និងរេច​រឹលព្រៃឈើ និងពីផលិតកម្មសត្វ ផលិតកម្មដំណាំ និងពីការកែច្នៃបឋម​នៃផលិតផលកសិកម្ម​ពុំ​សម​ស្រប (ទី៤) ជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផល ដោយចីរភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និង (ទី៥) ជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស​សម្រាប់​ជាមូលដ្ឋាននៃការចូលរួមចំណែកបន្ស៊ាំ និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ ដែលបង្កដោយការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុលើផលិតកម្មដំណាំកៅស៊ូ សត្វ ព្រៃឈើ និងជលផល។
  ២. សសរស្តម្ភគ្រឹះទាំង៤ (4 Basic Pillars)
  ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ដ្រចម្បងរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ ក៏ដូចជា ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៨-២០២០ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បាន​​កំណត់នូវសសរស្តម្ភគ្រឹះចំនួន៤ ដើម្បីជំរុញកំណើនកសិកម្ម៖
  សសរស្តម្ភទី-១៖      “ការបង្កើនផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយ​កម្ម កសិកម្ម”
  ​សសរស្តម្ភទី-២៖
       “ការលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប្បកម្ម”
  សសរស្តម្ភទី-៣៖      “ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងជលផលប្រកបដោយចីរភាព”
  សសរស្តម្ភទី-៤៖      “ពង្រឹងស្ថាប័ន  បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម”
        សសរស្តម្ភទី១ ទី២ និងទី៣ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចម្បង សម្រាប់ជំរុញកំណើនរីកលូតលាស់នៃ​វិស័យ កសិកម្មឲ្យបានក្នុងរង្វង់៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដោយឡែកសសរស្តម្ភទី៤ គឺជា​មូល​ដ្ឋាន​គាំទ្រ​កំណើននេះ ដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នជំនាញ ការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃ​សេវា​គាំទ្រនានា ពិសេស​ការ​អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្ម។
  ង. កម្មវិធីទាំង៥របស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ៈ
  ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចបានទិសដៅគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ដ្រទាំងប្រាំខាងលើ មន្ទីរ​កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង​នេសាទ បានរៀបចំកម្មវិធីអាទិភាពសំខាន់ៗចំនួនប្រាំ ដែលជាផ្នែក​មួយ​នៃកំណែទម្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សំដៅ​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ដថវិកាតាមកម្មវិធី និងកម្មវិធីវិនិយោគ​សាធារណៈ ដោយរួម​បញ្ចូលនូវប្រភពធនធាន​ថវិកាខាង​ក្រៅផងដែរ។ កម្មវិធី​ទាំង៥​នោះរួមមាន៖
  កម្មវិធីទី-១៖ បង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្ម
  កម្មវិធីទី-២៖ ជំរុញផលិតកម្មសត្វនិងសុខភាពសត្វ
  កម្មវិធីទី-៣៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលប្រកបដោយនិរន្តរភាព
  កម្មវិធីទី-៤៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃប្រកបដោយនិរន្តភាព
  កម្មវិធីទី-៥៖ ពង្រឹងស្ថាប័ន  បង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេវាគាំទ្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
  រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម២០១៦-២០២០
  កម្មវិធីនីមួយៗមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ សម្រាប់តម្រង់ទិសការអនុវត្ត​ក្នុង​រយៈពេល​៥ឆ្នាំ (២០១៤-២០១៨) ដែលគោលបំណងនៃកម្មវិធីទាំង៥ត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
  កម្មវិធីទី-១៖ បង្កើនផលិតភាព ពិពិធកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្ម
  ការលើកកម្ពស់ផលិតភាព ពិពិធភាវូបនីយកម្ម និងពាណិជ្ជូបនីយកម្ម ជាគោលដៅ​​យុទ្ធសាស្ត្រ មួយដ៏សំខាន់ ដើម្បីរួមចំណែកជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ការបង្កើនផលិតភាពគឺផ្តោតជាសំខាន់លើ ការបង្កើនរដូវដាំដុះដំណាំ (ឲ្យបានពីរដង ឬបីដងក្នុងមួយឆ្នាំ) និងការអនុវត្តតាម​គោលការណ៍ “ប្រពលវប្បកម្ម” ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល។ ពិពិធកម្មកសិកម្ម គឺត្រូវផ្តោតលើការ​ជំរុញ​ផលិតមុខដំណាំដែល​មានផល​ចំណេញ ខ្ពស់និងមានតម្រូវការទីផ្សារ។ ពាណិជ្ជូបនីយកម្មកសិកម្ម ពិសេសការនាំចេញ គឺត្រូវបានជំរុញឲ្យអនុវត្ត និងធានាថាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខ​ស្បៀងក្នុង​ខេត្ត។
 2. 6. បេសកកម្ម (Mission)
        បេសកកម្មរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ គឺដើម្បី៖ ​«ចូលរួមចំណែកជំរុញ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា តាមរយៈ ការផ្ដល់សេវាកម្មមាន​​គុណភាព​ខ្ពស់ ​ដែលនាំដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព បង្កើនផលិតភាពកសិកម្មនិងតម្លៃបន្ថែម ដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននិរន្ដរភាព និងប្រសិទ្ធភាពតម្លៃចំពោះវិស័យ ដែលពឹងផ្អែកលើ​ផលិតផលកសិកម្ម នេសាទ និងរុក្ខាប្រមាញ់»
 3. -រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

7.1 អំពីការិយាល័យចំណុះមន្ទីរ
            មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំ មានការិយាល័យចំណុះចំនួន ១០ ខណ្ឌរដ្ឋបាលចំនួន ០២ និងការិយាល័យកសិកម្មស្រុកចំនួន ០៧ និងការិយាល័យកសិកម្មក្រុងចំនួន ០១ ។
១-ការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក
២-ការិយាល័យផែនការ គណនេយ្យ
៣-ការិយាល័យក្សេត្រសាស្រ្ត និងផលិតភាពកសិកម្ម
៤-ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម
៥-ការិយាល័យវិស្វកម្មកសិកម្ម
៦-ការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាល
៧-ការិយាល័យនីតិកម្មកសិកម្ម
៨-ការិយាល័យកសិឧស្សាហកម្ម
៩-ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កសិកម្ម
១០-ការិយាល័យកៅស៊ូ
១១-ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំ
១២-ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ
១៣-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកបារាយណ៍
១៤-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកសន្ទុក
១៥-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកកំពង់ស្វាយ
១៦-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកសណ្តាន់
១៧-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកប្រាសាទសំបូរ
១៨-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ
១៩-ការិយាល័យកសិកម្មស្រុកស្ទោង
២០-និងការិយាល័យកសិកម្មក្រុងស្ទឹងសែន
7.2 អំពីបុគ្គលិក
– មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំ ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងអមដោយអនុប្រធានមន្ទីរចំនួនពីររូបជាជំនួយការ (អាចមានអនុប្រធានច្រើនតាមការចាំបាច់) ។
– ការិយាល័យនីមួយៗ ចំណុះមន្ទីរ ដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូប និងអមដោយអនុប្រធានមួយចំនួនជាជំនួយ ការតាមការចាំបាច់ ។
– ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ដឹកនាំដោយនាយខណ្ឌមួយរូបអមដោយនាយរងមួយចំនួនជាជំនួយការតាមការចាំបាច់ ។
– ការិយាល័យនីមួយៗ ត្រូវចែកចេញជាផ្នែកផ្សេងៗ ។ ការបង្កើតផ្នែកចំណុះការិយាល័យ និងអង្គភាពចំណុះមន្ទីរ និងភារកិច្ចរបស់ផ្នែកនីមួយៗត្រូវកំណត់សម្រេចដោយប្រធានមន្ទីរ ។
– ខណ្ឌនីមួយៗ ត្រូវចែកចេញជាផ្នែក និងសង្កាត់ ។
– ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ធំ មាន ០៣ផ្នែក ផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើសណ្តាន់ (មាន០៣សង្កាត់) ផ្នែកកំពង់ថ្ម (មាន០៣សង្កាត់) និងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទោង (មាន០៣សង្កាត់) ។
– ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ធំ មាន ០២ផ្នែក ផ្នែករដ្ឋបាលជលផលផាត់សណ្តាយ និងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលប្រាសាទសំបូរ និងមាន ១០សង្កាត់ ។
– ប្រធានផ្នែកនីមួយៗត្រូវសម្រេចតែងតាំងដោយប្រធានមន្ទីរ តាមសំណើរបស់ការិយាល័យដែលដឹកនាំផ្នែកនោះ ។
8-អំពីស្ថានភាពទូទៅ និងសក្តានុពលក្នុងខេត្ត
ដំណាំស្រូវ
          ផ្ទៃដីដាំដុះស្រូវក្នុងខេត្តកំពង់ធំសរុបបានចំនួន  267,225 ហ.ត ៖
– ផ្ទៃដីស្រូវរដូវវស្សា  215,008 ហ.ត ទិន្នផលមធ្យម 2.6 តោន/ហ.ត
– ផ្ទៃដីស្រូវរដូវប្រាំង   52,217 ហ.ត ទិន្នផលមធ្យម 4.4 តោន/ហ.ត
– តម្លៃស្រូវផ្ការំដួល (ស្ងួត) 1010៛ – 1160៛/គ.ក្រ
– តម្លៃស្រូវចម្រុះ (ស្ងួត) 820៛ – 880៛/គ.ក្រ
តុល្យភាពស្បៀងប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
– កាត់ចេញ 13%លើបរិមាណសរុបសម្រាប់ទុកពូជ  និងបាត់បង់ក្នុងពេលប្រមូលផលស្មើនឹង103,483តោន
– ស្រូវចំណីនៅសល់ក្រោយកាត់ចេញ 13%ភាគរយស្មើនឹង 692,541តោន
– សរុបស្បៀងដែលមានគិតជាអង្ករស្មើនឹង 443,226តោន
– តម្រូវការស្បៀងក្នុងមួយឆ្នាំ 107,135តោន
– បរិមាណអង្ករលើស 336,091តោន
– គិតជាស្រូវស្មើនឹង 525,143តោន ។
ការងារដំណាំរួមផ្សំ និងដំណាំឧស្សាហកម្មរយៈពេលខ្លី
-ពោត​
-សណ្តែកបាយ
-ដំឡូងជ្វា
-សណ្តែកដី
-សណ្តែកសៀង
-អំពៅ
-ឪឡឹក
-បន្លែគ្រប់មុខ
ការចិញ្ជឹមសត្វ
ស្ថិតិសត្វចតុបាត:
-គោសរុបចំនួន 146,605ក្បាល កម្លាំងអូសទាញចំនួន 43,902ក្បាល
-ក្របីសរុបចំនួន 36,985ក្បាល កម្លាំងអូសទាញចំនួន 22,303ក្បាល
-សត្វសេះសរុបចំនួន 390ក្បាល កម្លាំងអូសទាញចំនួន 295ក្បាល ។
ស្ថិតិសត្វចតុបាតតូច និងសត្វស្លាប:
-សត្វជ្រូកសរុបចំនួន 70,282ក្បាល
-សត្វចៀមសរុបចំនួន 2ក្បាល
-សត្វពពែសរុបចំនួន 44ក្បាល
-សត្វស្លាបរួមមានៈ  មាន់ 700,686ក្បាល ទា 302,356ក្បាល ក្ងាន 836ក្បាល និងសត្វព្រាប 219ក្បាល
កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
– កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់ចំនួន 11 និងកសិដ្ឋានជ្រូកពូជចំនួន 1 កសិដ្ឋាន
–  កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់យកសាច់ និងស៊ុតសរុបចំនួន 42 កសិដ្ឋាន
-កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទា យកសាច់ និងស៊ុតសរុបចំនួន 53 កសិដ្ឋាន ។
ដេប៉ូលក់ជី ថ្នាំ និងសម្ភារកសិកម្ម
-នៅទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ មានអាជីវករលក់ដុំ និងលក់រាយសម្ភារកសិកម្មសរុបចំនួន 336ដេប៉ូក្នុងនោះក្រុង ស្ទឹងសែន មាន 64ដេប៉ូ ។ ដេប៉ូ ដែលគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត មិនទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ មានចំនួន 40ដេប៉ូ ។
-ប្រភពនាំចូលជី ថ្នាំ និងសម្ភារកសិកម្ម ប្រទេសចិន វៀតណាម និងប្រទេសថៃ តាមរយៈខេត្តមួយចំនួនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នានឹងប្រទេសទាំងនេះរួមមាន៖
– មកពីប្រទេសវៀតណាម តាមច្រកខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ តាកែវ និងខេត្តកណ្តាល
– មកពីប្រទេសចិន តាមរយៈប្រទេសវៀតណាម
– មកពីប្រទេសថៃ តាមក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តព្រះវិហារ ។
ការងារកសិឧស្សាហកម្ម និងវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
–  ផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្វាយចន្ទីមានចំនួន 41,351ហ.ត  ផ្ទៃដីប្រមូលផលចំនួន 26,079ហ.ត ទិន្នផលមធ្យម 700 -1,500គ.ក្រ/ហ.ត និងតម្លៃមធ្យម 4០០០៛/គ.ក្រ
– ផ្ទៃដីដាំដំឡូងមីមានចំនួន  44,883ហ.ត ទិន្នផលមធ្យម 15-17តោន/ហ.ត ។ តម្លៃ 570៛-620៛/គ.ក្រ (ស្ងួត) និងតម្លៃ 240៛-300៛/គ.ក្រ (សើម) ។
– ផ្ទៃដីដាំម្រេច 168ហ.ត ។
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច
ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ មានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 28 ក្រុមហ៊ុន (វិនិយោគលើដំណាំកៅស៊ូ) ក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 16 ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចំនួន 11 និងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េចំនួន 1
– ផ្ទៃដីសរុបចំនួន 102,894.15 ហ.ត|
– ផ្ទៃដីដាំដុះកៅស៊ូបានសរុបចំនួន 62,798.67 ហ.ត
– ផ្ទៃដីចៀរជ័របានសរុបចំនួន 17,662.98 ហ.ត
– ផ្ទៃដីចុះបញ្ជីបានសរុបចំនួន 49,131.07 ហ.ត
– ក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីរួចមានចំនួន 19 ក្រុមហ៊ុន និងមិនទាន់ចុះបញ្ជីមានចំនួន 6 ក្រុមហ៊ុន (កំពុងដាក់សំណើសុំ)
ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារ
– ផ្ទៃដីសរុបចំនួន 6,680 ហ.ត
– ផ្ទៃដីចៀរជ័របានចំនួន 2,670 ហ.ត ។
វិស័យជលផល
ការងារអាជីវកម្មនេសាទ
ផលនេ​សាទ​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ចាប់​បានសរុប ៦១.៦០០តោន ដែលក្នុងនោះមានៈ
– នេសាទគ្រួសារក្នុងដែននេសាទ: ៤៣.៥០០តោន
–  នេសាទគ្រួសារតាមវាលស្រែ    : ១៨.១០០តោន
ការកែច្នៃផលនេសាទ
– ការកែច្នៃផលនេសាទអនុវត្តបានៈ      ៩.៦០០តោន
– ការផលិតទឹកត្រីអនុវត្តបានៈ        ៤១០.០០លីត្រ ។
សហគមន៍
សហគមន៍កសិកម្មសរុបចំនួន 59សហគមន៍ មានសមាជិកសរុបចំនួន 7,268នាក់ ស្រីចំនួន 5,245នាក់ ដើមទុនសរុបចំនួន 7,118,708,600 រៀល ភាគច្រើនប្រកបមុខរបររួមមាន៖ លក់ថ្នាំសត្វ លក់ពូជស្រូវ លក់ស្រូវចំណី លក់អង្ករ ទិញ-លក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឥណទាន តម្បាញ ផលិតសាប៊ូ ។
សហគមន៍ព្រៃឈើ ខេត្តកំពង់ធំមានព្រៃសហគមន៍ព្រៃឈើសរុបចំនួន 87សហគមន៍ ដែលមានផ្ទៃដីព្រៃសរុបចំនួន 84,942ហ.ត មានប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន 12,808គ្រួសារ ស្មើនឹង 33,717នាក់ (ស្រី 17,475នាក់) ស្ថិតក្នុង114ភូមិ 30ឃុំ 7ស្រុក ។ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងព្រៃសហគមន៍សរុប ចំនួន 67សហគមន៍ លើផ្ទៃដីទំហំ 54,653 ហ.ត និងកំពុងស្នើសុំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហគមន៍បន្តទៀត
សហគមន៍នេសាទ សរុបចំនួន 47 សហគមន៍
ស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍ សរុបចំនួន 43 ស្រះ ។
9-សកម្មភាពស្នូល និងថវិកាមន្ទីរ
9.1 សកម្មភាពស្នូលរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំ៖
– លើកផែនការដឹកនាំ និងជំរុញការអនុវត្តកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
– គ្រប់គ្រងទិន្នន័យកសិកម្មគ្រប់ជំនាញ លើកគម្រោងផែនការ និងវិធានការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
– លើកគម្រោងចំណូលចំណាយ តមាដានពីការអនុវត្ត និងប្រមូលចំណូលក្នុងវិស័យកសិកម្មបង់ចូលថិវការដ្ឋ
– គ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការ ថវិកា ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់មន្ទីរឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ច្បាប់
– រៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងបំពាក់បំប៉ន ពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្រ្តីបុគ្គលិក
– ផ្សព្វផ្សាយ ជំរុញ ណែនាំ និងត្រួតពិនិត្យ អនុវត្តបណ្តាវិធានការបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មគ្រប់ផ្នែកដល់ការិយាល័យ អង្គភាពចំណុះបណ្តាការិយាល័យកសិកម្មក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងមណ្ឌលកសិកម្មឃុំ សង្កាត់
– ផ្តល់ការគាំទ្រ និងការផ្ទេរបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យកសិកម្មគ្រប់ផ្នែកដល់កសិករ និងដៃគូចូលរួម និងលើកទឹកចិត្តអង្គការវិជ្ជាជីវៈ សមាគមនានា និងការបង្កើតសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍នានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម ដើម្បីកែលម្អផលិតកម្ម និងផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មគ្រប់ផ្នែក
– ចូលរួមសហការក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងវិស័យកសិកម្មគ្រប់ផ្នែក តាមការកំណត់នយោបាយអភិវឌ្ឍ អភិរក្សរបស់ក្រសួង
– ចាត់ចែងការងារអន្តរាគមន៍ ទប់ទល់ បង្ការ និងរាយការណ៍សុំយោបល់ជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នូវបណ្តាសមាសភាព ភយន្តរាយ គ្រោះធម្មជាតិ ភាពអនាធិបតេយ្យលើវិស័យកសិកម្មគ្រប់ផ្នែក ដែលកើតមាន
– ធ្វើជាដៃគូដ៏ល្អ និងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចសហការ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាមន្ទីរនានាអង្គការ និងម្ចាស់ជំនួយនានា សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ
– ទទួលអនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ធំ និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទប្រគល់ឲ្យ ។
គ្រប់
            9.2 អំពីថវិកាមន្ទីរប្រចាំឆ្នាំ
          ប្រភពថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំបានមកពីថវិការដ្ឋប្រចាំឆ្នាំ។
10-អំពីអាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនងមន្ទីរ
ផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យ ភូមិទី៦ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
-លេខទំនាក់ទំនង៖ លោក ឈ បៀងគង់ ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល បុគ្គលិក 012 56 66 64
E-mail: kampongthom.pda@gmail.com

-គេហទំព័រ៖ www.kampongthom.maff.gov.kh

-ហ្វេសប៊ុកផេក៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំ