រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញញត្តិថ្កោលទោស ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ចំពោះអំពើក្បត់ជាតិ និងក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

243