សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សត្រ

១. Logo សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ និងរូបថតទីស្នាក់ការ

២. ប្រវត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និង សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ

កាកបាទក្រហមកម្ពុជា (កក្រក)​ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៨ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៥៥ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល តាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៣៧៨/នស ចុះថ្ងៃទី១៦ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៥៨ ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាគមជាតិកាកបាទក្រហមខ្មែរ និងទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម(IFRC) ជាសមាគមជាតិទី៨៥លើសកលលោក នៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦០ និងបានបញ្ចូលជាសមាជិករបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិ នៃសមាគមកាកបាទក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម (Federation) នៅថ្ងៃទី៨ ខែតុលាឆ្នាំ១៩៦០។ នៅឆ្នាំ២០០២ កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រិត្យ នស/រកត/០៥០២/១១៣ ហើយនិងព្រះរាជក្រឹត្យនស/រកត/០៥០២/១១២ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងការពារបដិរូបកាកបាតក្រហម និង អឌ្ឍចន្ទក្រហម។​ សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ធំ បានចាប់កកើតឡើងនៅថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨២ ធ្វើសកម្មភាពរបស់ ខ្លួនស្របតាមកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

៣. ទស្សនៈវិស័យ២០២០
រួមចំណែកពន្លឿនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់មនុស្សជាតិ និងការពារតម្លៃ មនុស្សធម៌របស់ជនរងគ្រោះ។

៤. គោលដៅ
បំពេញការងារមនុស្សធម៌ដោយឯករាជ្យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ គឺត្រូវបង្ការ និងជួយស្រាលទុក្ខវេទនា ដោយ ដាច់ខាត  មិនលំអៀង និងគ្មានការបែងចែក សញ្ចាតិ ពុជសាសន៍ ភេទ ជំនឿសាសនា ភាសា វណ្ណៈ ឬ និន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយ។

៥. ទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្
១.រួមចំណែកសង្រ្គោះជីវិត កសាងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ
២.រួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាឈឺ និងស្លាប់ នឺមាតា ទារក និងកុមារ ការពារជំងឺឆ្លង និងអន្តរាគមន៍សុខភាពក្នុងគ្រាអាសន្ន ៣.លើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹះ តម្លៃមនុស្ស ធម៌ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ របស់មនុស្សជាតិ និងវប្បធម៌អហិង្សា ៤.ធានាពង្រឹងការរក្សារកិត្តិនាមកិត្យានុភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជាសមាគមជាតិនាំមុខគេក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌។

៦. បេសកកម្ម
​ជាសមាគមជាតិនាំមុខគេក្នុងវិស័យមនុស្សធម៌ កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងមនុស្សធម៌ដើម្បីបន្តជួយដល់ជន​ រងគ្រោះបំផុត តាមរយៈការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ សុខភាពនិងការថេទាំសុខភាពសហគមន៍ និងការលើកកម្បស់គោលការណ៍គ្រឹះ និងតម្លៃមនុស្សធម៌របស់ចលនា។

៧.រចនាសម្ព័ន្ធ

៧.១    គណៈកម្មាធិការសាខាមានសមាសភាព ១៦រូប (បំរុង ២រូប),កុ្រមប្រតិបតិ្តមាន ១២រូប   គណៈកម្មាធិការអនុសាខាស្រុក/ក្រុងមាន ៥៤រូប ក្រុមកាកបាទក្រហមឃុំ/សង្កាត់មាន ៣៦៤រូប អ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមភូមិមាន ១,១៦៨រូប  បណ្តាមន្ទីរស្ថាប័នមាន ៦៤រូប, ទីប្រឹក្សាមាន ៥៤រូប និងយុវជនកាកបាទក្រហម តាមគ្រឹៈស្ថានសិក្សាមាន ១,២៨៥នាក់  ស្រី ៧៩៨ រូប ។

៧.២ បច្ចុប្បន្នសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំមានផ្នែកចំណុះចំនួន ០៣ គឺ៖
-ផ្នែក(ការិយាល័យ)រដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ផ្នែក(ការិយាល័យ)អភិវឌ្ឍន៍
-ផ្នែក(ការិយាល័យ)សុខភាព/គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
៧.៣ មន្ត្រីក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិសរុបចំនួន  ១២នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ៧ នាក់
-នាយិកាសាខា                              ចំនួន ០១នាក់  (ស្រី០១នាក់)
-នាយករង                          ចំនួន ០១ នាក់ (ស្រី ០០ នាក់)
-ប្រធានការិយាល័យ              ចំនួន ០៣ នាក់​ (ស្រី ០២នាក់)
-មន្ត្រី                               ចំនួន ០៧ នាក់ (ស្រី ០៤នាក់
-មន្ត្រីអនុសាខា៨ស្រុកក្រុង      ចំនួន ១៦នាក់ (ស្រី០៥នាក់)

                ៨-ស្ថាន​ភាពទូទៅ
៨.១បញ្ហាប្រឈម ឬឧបសគ្គ
– ការបើកវគ្គ បំប៉ន ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងផ្តល់កញ្ចប់ឃីត សង្រ្គោះបឋមជាប្រចាំឆ្នាំនៅមានកំរិត ។
-ការអភិវឌ្ឍធនធានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ទីប្រឹក្សាយុវជននិងយុវជនកាកបាទក្រហមពុំទាន់បានគ្របដណ្តប់ដល់គ្រប់ចំណុចគោលដៅ ។
– សកម្មភាព ភូមិគោលដៅ គម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដកទៅ សាខាគាំទ្រនៅមានកំរិត។៩. សកម្មភាពស្នូល៖
ស័យស្នូលទី១. ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
.ចុះធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណភាពរងគ្រោះភាពងាយរងគ្រោះ  តាមគោលដៅដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង ដើម្បីបានជាទិន្នន័យជាក់ស្តែង ស្នើសុំអំណោយមនុស្សធម៌ពីថ្នាក់កណ្តាល។
.បើកវគ្គបំប៉នដល់គ្រូបង្គោលស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដល់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរ មាន ស្រុកសណ្តាន់ ប្រាសាទសំបូរ កំពង់ស្វាយ និងស្រុកស្ទោង ។
.បន្តសកម្មភាពគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់ស្វាយចំនួន៣ឃុំ ដោយប្រើប្រាស់កញ្ចប់អប្បរមារបស់សាខា ។
.ផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅតាមសហគមន៍​ និងសាលាគោលដៅដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែស បើកបរមិនប្រកាន់ស្តាំ  មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព និងក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹង។    វិស័យស្នូលទី២. សុខភាព និងការថែទាំសុខភាពក្នុងសហគមន៍
.បន្តពង្រឹងការអនុវត្តការងារឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិ អំពីសុខភាពមាតា ទារក កុមារនិងជម្ងឺអេដស៍។
.​បន្តបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាសង្រ្គោះបឋមថ្មីអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ៨ឃុំ ៦៤ភូមិ ក្នុងស្រុកស្ទោង។
.ជំរុញឲ្យមានការបង្រៀនវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមបង់ថ្លៃតាមក្រុមហ៊ុន  សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់ ស្របតាមទិសយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានកំណត់ថាៈ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្នុងមួយគ្រួសារ មានម្នាក់ត្រូវចេះវិជ្ជាសង្គ្រោះបឋម។
– Page 4 of 6 -វិស័យស្នូលទី៣. ការលើកកម្ពស់គោលការណ៍គ្រឹៈ និងតម្លៃមនុស្សធម៌          .តាមរយៈគោលនយោបាយស្តីពីការងារកៀរគររកមូលនិធិនិងសមាជិកភាពបន្តចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការកៀរគររកមូលនិធិ និងការពង្រីកសមាជិកភាព។
.បន្តពង្រឹងពង្រីកការងារស្តារទំនាក់ទំនង ដោយផ្តោតទៅលើអ្នកធ្វើចំណាកក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក មុននឹងចាកចេញពីស្រុកភូមិ សំណូមពរឲ្យមានលេខទូរស័ព្ទគ្រប់មុខសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីងាយស្រួល ពេលមានហេតុការណ៍ផ្សេងៗឡើងចំពោះសាម៉ីជន។
.ផ្សព្វផ្សាយបន្ត ការលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹង   អំពីគោលការណ៍គ្រឹៈរបស់ចលនា   ច្បាប់មនុស្សធម៌ អន្តរជាតិការប្រើប្រាស់ និងការការពារបដិរូបកាកបាទក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម តាមរយៈ វិទ្យុ  ទូរទស្សន៍ និងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។
វិស័យស្នូលទី៤. ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការអភិវឌ្ឍធនធាន
.ជំរុញដំណើរការសាងសង់អគារស្នាក់ការសាខាឲ្យរួចជាស្ថាពរ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីឈានទៅការកំណត់កាលបរិច្ឆេទរៀបចំពិធីសម្ពោធ។
.លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការអនុសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកសន្ទុក បន្តការសាងសង់អគារស្នាក់ការឲ្យបានរួចជាស្ថាពរ។
.បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកស័្មគ្រចិត្ត និងយុវជនកាកបាទក្រហមក្ពុជា ក្នុងអនុសាខា នីមួយៗ.​សិក្សាស្វែងយល់ពីសកម្មភាពរបស់អនុសាខាស្រុក/ក្រុង    អំពីការគ្រប់គ្រងតាមទិសវិមជ្ឈកា វិសហមជ្ឈកានិងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ តាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអនុសាខាមានដំណើរការល្អ។
.បន្តធ្វើទិវាពិភពលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ៥ធ្នូ២០១៨ នៅស្រុកប្រាសាទសំបូរ មកពីគ្រប់អនុសាខាទាំង៨.បន្តរៀបចំទិវា ៨ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨
.បន្តធ្វើឆ្នោតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិទ្រទ្រង់សកម្មភាពសាខា.ពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចតាមតួនាទី របស់មន្ត្រី/បុគ្គលិក  ក្រុមប្រតិបតិ្ត តាមតារាងបរិយាយការងារឯកត្តជន។          .បន្តអនុវត្តគម្រោងប្រាក់កំចីខ្នាតតូច។
.បន្តបើកវគ្គគ្រូទីប្រឹក្សាយុវជន ចាស់ ថ្មី និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោយយុវជន និងបញ្រ្ជាបគោលនយោបាយស្តីពីយេនឌ័រ និងពិពិធភាព  ច្បាប់ស្តីពីការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ។ល។
១០. អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ផ្លូវជាតិលេខ៦ថ្មី ភូមិស្លាកែត សង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ លោកស្រី ឌុក ស៊ីដា នាយិកាសាខា +855 12 930 495
Email: crcktm@yahoo.com