សេចក្ដីណែនាំស្ដីពី កិច្ចការពារសន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិន វៀតណាម កូរ៉េ

279