សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល​ ឆ្នាំ២០១៧

337

Download (PDF, 379KB)