អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស ជាមួយសម្ព័ន្ធកៅស៊ូវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សា និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា

131

នារសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំត្រីមាស ជាមួយសម្ព័ន្ធកៅស៊ូវៀតណាម នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត ដើម្បីពិភាក្សា និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា។