អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ ញ៉ែម សាខន ស ខេង ក្នុងឳកាសប្រារព្ធខួបលើទី ១០៧ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៨

369