អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ សៅ ទី ហេង សំរិន ក្នុងឳកាសប្រារព្ធខួបលើទី ១០៧ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៨

235