អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ធំ

28