ឯកឧត្តម សុខ លូ ផ្ញើលិខិតអបអរសាទរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា នីតិកាលទី៦ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

357