រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីជូនដំណឹង យោងលិខិតលេខ​ ៤៦៧ សជណ ចុះថ្ងៃទី១៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ស្ដីពីការរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសក្រប​ខ័ណ្ឌ​មន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល​នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ សម្រាប់ផែនការក្រប​ខណ្ឌ ២០២០។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំសូមជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ដែលមានបំណង​ចង់ចូលបម្រើការងារ​នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ធំ ឲ្យបានជ្រាបថា រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សម្រេចបើកឲ្យមានការ​ប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស សិស្ស និស្សិត ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌ​មន្រ្ដីរាជការស៊ីវិល សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ និងនៅ​សាលាស្រុកតាំងគោក។

Related Post