រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធីដាំ​កូនឈើ​ចំនួន ២៥៧០០ដើម ដែលមានការគាំទ្រដោយ អង្គការ FAO នៅសហគមនាគមន៍សែ្រក្រសាំង ស្ថិតនៅក្នុង​ឃុំពពក​ ស្រុកស្ទោង​ ខេត្តកំពង់ធំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពិធីដាំ​កូនឈើ​ចំនួន ២៥៧០០ដើម ដែលមានការគាំទ្រដោយ អង្គការ FAO នៅសហគមនាគមន៍សែ្រក្រសាំង ស្ថិតនៅក្នុង​ឃុំពពក​ ស្រុកស្ទោង​ ខេត្តកំពង់ធំ។

Related Post