រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

មន្ត្រីរាជការចំនួន ១៤រូប ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងនៅ​ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរអង្គភាព​ជុំវិញ​ខេត្តកំពង់ធំ

មន្ត្រីរាជការចំនួន ១៤រូប ត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែងនៅ​ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមន្ទីរអង្គភាព​ជុំវិញ​ខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ឈុន ឈន់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្ត​កំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។Related Post