រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការរៀបចំ និងកសាង កម្មវិនិយោងបីឆ្នាំរំកិលក្រុង ស្រុក

ខេត្តកំពង់ធំ៖
ថ្ងៃទី25/5/2017  មណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស​ខេត្ត បានរៀបចំ​បណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​កសាងកម្ម​វិនិ​យោង​បី​ឆ្នាំ​រំកិល​ក្រុង ស្រុក ដល់​ក្រុមការងារ​កសាង​ផែនការ​ក្រុង​ស្រុក ដែលមាន​សមាសភាព​ចូលរួម​ដូចជា អភិបាលរងក្រុង​ស្រុក ប្រធានការិយាល័យ​ផែនការ​និង​ឃុំ​ទ្រ​ឃុំ​សង្កាត់ ប្រធានការិយាល័យ​ផែនការ​ក្រុង​ស្រុក ទីប្រឹក្សា​ក្រុង​ស្រុក បុគ្គលិក​បច្ចេកទេស​គាំទ្រ​ក្រុង​ស្រុក និង​មន្ត្រី​ទីចាត់ការ​ផែនការ​និង​វិនិយោគ​ខេត្ត សរុប  ៤៦នាក់ ស្រី ១០នាក់។ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ សម្របសម្រួល​ដោយ​ក្រុមការងារ​បច្ចេកទេស​នៃ​មណ្ឌល នាយក​ទីចាត់ការ​ផែនការ​និង​វិនិយោគ​ខេត្ត និង​អនុ​ប្រធានមន្ទីរ​ផែនការ​ខេត្ត។

 វគ្គ​នេះ ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​ក្រោម​អធិបតីភាព លោក ម៉ាក់ ប៊ុន​ហុង នាយក​រដ្ឋបាល​សាលាខេត្ត។

Related Post