រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ០២នាក់ នៅទីតាំងចំនួន ០២កន្លែង ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន និងអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធរួសរាន់មកផ្ដល់សំណាកនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កបឋមសិក្សាអនុវត្តអាចារ្យលាក់។

Related Post