រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន ផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី និងទីប្រជុំជន នៃភូមិស្វាយស ក្នុងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

Related Post