រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ច្បាប់ស្ដីពី ទោសបញ្ញត្តិ ចំពោះការមិនគោរពវិធានការដើម្បី​ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ​ជំងឺកូវីដ១៩

Download (PDF, 15.67MB)

Related Document

ប្រកាសអន្ដរក្រសួង លេខ១០៤៥ប្រក ស្ដីពីការពិន័យអន្ដរបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការ​រដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង​រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

ច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ច្បាប់​ស្តី​ពី​វិ​សោធ​ន​កម្ម​មាត្រា​ ៧៦ ​និង​មាត្រា​ទាំ​ងឡាយ​ពី​ជំពូក​ទី ១៥​ ថ្មី ដល់​ជំពូក​ទី​ ១៦ ថ្មី នៃ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា

សិទ្ធ​សញ្ញា​ស្តីពី​បត្យា​ប័នរវាង​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា​ និង​សា​ធារណរដ្ឋ​សង្គម​និយម​​វៀត​ណាម

ច្បាប់​ស្តី​ពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​

ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើស​តាំង​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​​

សេច​ក្តី​ពន្យល់​​នៃក្រម​​និ​តិ​វិ​ធិី​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​កម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ

ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស