រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តក្នុង ស្រុកសណ្ដាន់ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក និងស្រុកប្រាសាទសំបូរ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post