រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការឲ្យដំណើរការឡើងវិញ ផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី និងទីប្រជុំជននៃភូមិស្វាយស ក្នុងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post