រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការធ្វើយុទ្ធនាការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្សារមួយចំនួនក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ស្រុកស្ទោង បារាយណ៍ និងតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post