រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចកំណត់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ដូសមូលដ្ឋាន បានពេញលេញ

Download (PDF, 5.18MB)

Related Post