រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាបអនុវត្តផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំដំណាក់កាលទី២(ផអ៣ទី២) នៃកម្មវិធីជាតិបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!

រដ្ឋបាលខេត្ត មានកិត្តិយសសូមជ្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ជាមន្ត្រីរាជការ និងសាធារណៈជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ លេខាធិការរដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ត្រូវការជ្រើសរើសដើម្បីបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីផអ៣ទី៣ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងមុខតំណែងជា ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ ថ្នាក់ស្រុក ប្រចាំស្រុកស្ទោង។

Download (PDF, 1.35MB)

Download (DOC, 187KB)

Related Post