រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសឯកជន (TSC) សម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច នៅស្រុកទាំង៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

១. ស្រុកសន្ទុក

Download (PDF, 912KB)

២. ស្រុកកំពង់ស្វាយ

Download (PDF, 890KB)

៣. ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក

Download (PDF, 1009KB)

៤. ស្រុកបារាយណ៍

Download (PDF, 804KB)

៥. ស្រុកសណ្តាន់

Download (PDF, 907KB)

លក្ខខណ្ឌការងារ

Download (PDF, 205KB)

សម្រាប់លិខិតសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍ និងលិខិតប្រកាសក្រមសីលធម៌របស់ TSC សូមទាញយកនៅទីនេះ

Related Post