រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្តឆ្នាំ២០១៨ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

សេចក្តីជូនដំណឹង!

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមគោរពជម្រាបជូន ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាពសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលឱ្យបានជ្រាបថា៖ កាលបរិច្ឆេទប្រឡងត្រួតពិនិត្យសមត្ថភាព នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៥ៈ០០ នាទីរសៀល នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។ សូមអរគុណ!

ព័ត៌មានលំអិតសូមមើលឯកសារខាងក្រោមនេះ

Related Post