រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសាររំលែកមរណទុក្ខ ជូនចំពោះលោកជំទាវ មាឃ ឡាញ់ នៃ ប៉េណា និងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណភាពរបស់ ឯកឧត្តម នៃ ប៉េណា អនុប្រធានទី១ ព្រឹទ្ធសភា

 

Related Post