រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត (ឆៀកចល័ត) បានមកដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយ

ម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តចល័ត (ឆៀកចល័ត) បានមកដល់ខេត្តកំពង់ធំ។​ សូមជំរាបដល់ម្ចាស់យានយន្តដែលមានបំណងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តរបស់លោកអ្នក អញ្ជើញមកទទួលសេវា ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែ១១ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែ ១១ ឆ្នាំ២០១៨ និងពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ១២ ឆ្នាំ២០១៨ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវលេខ៤ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ (ជាប់មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្តកំពង់ធំ) សូមអរគុណ!

Related Post