រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

បច្ចេកវិទ្យា

សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចំពោះក្រុម Hacker លើ Facebook

ភ្នំពេញៈ នាយកដ្ឋាន​ប្រឆាំង​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា (ACCD) នៃ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានប្រកាស​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ​អ៊ីមែល សារ​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទដៃ សារ​តាមរយៈ Facebook ឬក៏​តាមកម្ម​វិធី​ផ្សេងៗទៀត​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បង​ប្អួន​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជ...

សៀវភៅពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម