រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

បទដ្ឋានគតិយុត្ត

ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ដីអំពី វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួយជំហានម្តង

ប្រកាសអន្ដរក្រសួង លេខ១០៤៥ប្រក ស្ដីពីការពិន័យអន្ដរបុគ្គលដែលមិនគោរពវិធានការ​រដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង​រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

ច្បាប់ស្ដីពី ទោសបញ្ញត្តិ ចំពោះការមិនគោរពវិធានការដើម្បី​ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ​ជំងឺកូវីដ១៩

សៀវភៅកម្រងទិន្ន័យឈ្មោះ និងចំនួន ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ និងភូមិ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ ”រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ “

សារាចរលេខ ០៤សរ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការដាក់ចេញយុទ្ធនាការ ពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

គោលការណ៍ណែនាំទូទៅ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់តេស្ដរហ័ស រកអង់ទីហ្សែនកូវីដ១៩

អនុក្រិត លេខ០៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ប្រាក់បេសកកម្មនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការ និយោជិក កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារ នៅថ្ងៃទី១៧ ទី១៨ ទី១៩ ទី២០ និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋ