រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

thaily

ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមព្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

សហលក្ខន្តិកមន្ត្រីរាជការសវិល

សាខាកាបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបាននាំយកអំណោយ មនុស្សធម៌

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ខែកុម្ភះ២០១៧លោកជំទាវ ឃួន ឃុនឌី អភិបាល រងខេត្តខេត្តកំពង់ធំនិងជាអនុប្រធានគណ:កម្មាធិការសាខាកាបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងសហការី បាននាំយកអំណោយ