រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH
មតិស្វាគមន៍របស់ ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត

ជាបឋម ខ្ញុំសូមសម្តែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកធុរៈកិច្ច និងភ្ញៀវទេសរណ៍ ទាំងអស់កំពុងប្រើប្រាស់វេបផតថល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ។

អត្រាប្តូរប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិច

USD/KHR

៤១១៩

ដុល្លារអូស្រ្តាលី

AUD/KHR

២៧៦៦

ដុល្លារកាណាដា

CAD/KHR

៣០២៨

ហ្វ្រង់ស្វីស

CHF/KHR

៤៦៤៧

យ៉ន់ចិននៅហុងកុង

CNH/KHR

៥៧៣

យ៉ន់ចិន

CNY/KHR

៥៧៤

អ៊ឺរ៉ូ

EUR/KHR

៤៤៩៦

ផោនអង់គ្លេស

GBP/KHR

៥៣២៣

ដុល្លារហុងកុង

HKD/KHR

៥៣៣

សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងហេតុការណ៍ចាំបាច់

លេខអគ្គិភ័យ

0

លេខសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរារចរណ៍

0
0

លេខទទួលព័ត៌មាន(ប៉ូលីស)

0

អាកាសធាតុ

ខេត្តកំពង់ធំ ឧតុនិយម