រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

បទដ្ឋានគតិយុត្ត

ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្ដីណែនាំលេខ ៤៦ អយក សណន ស្ដីពី ការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្ដ្រ ដែលមានហានិភ័យទាប

សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ០២៥ សណន ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដីកានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ ១៦៤ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យ តាមរយៈថ្នាលផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្ដីពីការកែសម្រួលព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងឃុំបឹងល្វា ជាមួយឃុំកំពង់ថ្ម និងឃុំប្រាសាទ នៃស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ។

សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខ០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

សេចក្តីណែនាំបន្ថែមលើសេចក្ដីណែនាំលេខ ០៦/២១ សណ.អ.ត.ច.ច ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តថ្មីនៃសភាពការណ៍នៃការឆ្លង​រាលដាលនៃ​​ជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រកាសលេខ ២៩៦ របស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ដោយអនវុត្ត ជាជំហាន ដំបូង ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមផ្ទះ

មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា (ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)