រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរទរ ក្នុង​ឱកាស​ដែល​សាកលវិទ្យាល័យ គ្រើក (Krirk) នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាន​ប្រគល់ “សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​នយោបាយ” ជូន​ដល់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរទរ ក្នុង​ឱកាស​ដែល​សាកលវិទ្យាល័យ គ្រើក (Krirk) នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ បាន​ប្រគល់ “សញ្ញាបត្រ​បណ្ឌិត​កិត្តិយស ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​នយោបាយ” ជូន​ដល់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

Related Post